כל המידע על קורבן, עקידה, צליבה

קורבן, עקידה, צליבה
שישי, 30.9.11, 10:00

הנוצרים טוענים שעקדת יצחק התקיימה בגולגולתא ואילו לדעת היהודים הדבר התרחש בהר המוריה. מסורות יהודיות קדומות קשרו את העקדה לחג הפסח ואילו במסורת הרבנית מצוין האירוע דווקא בראש השנה. נסייר בעיר העתיקה וננסה לבדוק כיצד נוצרו המסורות השונות סביב העקידה, מה משמעותן, ואיך הן קשורות לפולחן המולך בגיא בן הינום, לבית המקדש ולצליבתו של ישוע.
מדריך: יעד בירן
מחיר: 89 ש"ח

הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com