כל המידע על סיורי בית שמואל - משכן הנשיא - בית שערים ציפורי

משכן הנשיא - בית שערים וציפורי
שבת, 29.10.11, 7:00 

רבי יהודה הנשיא פעל בבית שערים ומשם עבר לציפורי הנמצאת ממזרח וזכה לפרסומו הרב ולהתחזקות מעמדו בקרב היהודים והרומאים כאחד. לאחר פטירתו במאה השלישית לספירה ביקש להיקבר בבית שערים ומאז שהוטמן בעיר נעוריו הפכה בית שערים להיות לנקרופוליס (עיר מתים) אתר קבורה מרכזי. לאחרונה נפתחו לציבור הרחב מערות קבורה מפוארות עם עיטורים רבים ועם כתובות ביוונית. בסיור המתוכנן נבקר בחלקים המוכרים בבית שערים וכן במערות שנפתחו לקהל לאחרונה. משם נמשיך לציפורי, שם ישבה ההנהגה היהודית בגליל ולצידה פעלו גם אנשי מנהל ופקידות רומית, זאת אחת הערים המרתקות מהתקופה הרומית- ביזנטית.
יום ארוך
 7:00 יציאה מירושלים,  7:30 איסוף מלטרון
מדריך: ד"ר נחום שגיב 
מחיר: 230 ש"ח
הרשמה מראש: 02-6203461 www.beitshmuel.com