*הנחה של עד 20% בהזמנת מקום לינה לזוג בגלמפינג ״נירוונה במדבר״ בין התאריכים 10.8.22-10.9.22 (כולל). עלות ללילה באמצע שבוע 525 ש״ח, ובימים חמישי-שבת במחיר של 599 ש״ח ללילה. 
*המחירים כוללים מע״מ ואין התחייבות למספר הלילות.
*לינה של 2 לילות ברצף תזכה בהנחה נוספת של 20% על הלילה השני.
*ניתן להזמין ארוחות בוקר וערב או אטרקציות נוספות באזור בתוספת תשלום.
*ההטבה בהזמנה טלפונית בלבד. יש ליידע שהגעתם דרך פרסום של למטייל כדי לממש את ההטבה.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי "למטייל" אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי "נירוונה במדבר" (להלן: "נירוונה"), לביצוע ההזמנה, לתכני הפרסום ולאמיתום, למצגי נירוונה, לטיב השימוש במתקני נירוונה ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם או עלול להיגרם למזמין עקב ההתקשרות עם נירוונה ו/או עקב השימוש במתקניה, חצריה וכל נכס שבבעלותה, חזקתה ושליטתה. 

כמו כן, מובהר, כי "למטייל" אינה אחראית כלפי המזמין למתן ההנחה המובטחת ע"י נירוונה ואין בפרסום זה משום התחייבות ו/או הצעה של "למטייל" למתן שירותים כלשהם, ביצוע הזמנות, הנחות, מבצעים והיא אינה אחראית כלפי המזמין לדבר, לרבות ביחס למימוש ההטבה. כל טענה שיש למזמין בק"ע הפרסום, לרבות מימוש ההטבה וכל הנוגע לאמור לעיל, עליו להפנות לנירוונה ואליה בלבד והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיש לו בקשר לכל האמור מ"למטייל" ו/או מי מטעמה.