בעצם העברת התוכן במסגרת פעילות הגולשים בשם "אתגר תמונה מסביב לעולם!" שמתקיימת בין התאריכים 6.7.23-13.7.23, מצהיר הגולש/ת השולח אותו ומאשר/ת כי:

 • למטייל תקיים פעילות לגולשים ומשתמשים בעלי חשבון פעיל ביישום האינטרנטי "פייסבוק", כמפורט בתקנון זה.

 • הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.
 • ידוע לגולש כי קביעת הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות ב"למטייל", והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.
 • הגולש עם התמונה היפה והמיוחדת ביותר יזכה בפרסים מטעם חברת “למטייל” וחברת “פיקאבוק” (Picabook)
 • הפרס לו יהיה זכאי הזוכה מטעם חברת פיקאבוק (Picabook) מפורט להלן: 
  1) אלבום תמונות דיגיטלי בשווי 300 ש”ח לכל מוצרי האתר והאפליקציה של Picabook, כולל כפל הנחות ולמימוש באפליקציה Picabook AI בלבד.
  2) הפרס יינתן על ידי פיקאבוק (Picabook) ומימושו בתוקף עד חודשיים ממועד הזכייה. 
  3) הפרס מותנה בכך שהלקוח יוריד את אפליקציית פיקאבוק AI, ירשם ויממש את קוד הקופון בסך 300 ש”ח על מבחר האלבומים המוצעים באפליקציה. 
  4) הפרס ניתן למימוש פעם אחת, בהזמנה אחת בלבד. 
 • הפרס לו יהיה זכאי הזוכה מטעם חברת “למטייל” מפורט להלן: שובר מתנה על סך 400 ש”ח למימוש בסניפי “למטייל” 
 • הודעה על הזכייה ומימוש הפרס יינתן בהודעה אישית בפייסבוק.
 • מימוש הפרס ייעשה ע"י הזוכה במישרין מול החברות המעניקה את הפרס (“למטייל”, Picabook), כפי שמצוין ובכפוף לתקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהן.
 • למטייל או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"למטייל" או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.
 • לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה כספית או אחרת.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

 • ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. למטייל לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
 • ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.


תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.