כל המידע על עין עברונה

עין עברונה, שנמצאת בתחומי שמורת הטבע עברונה, היא באר מים עתיקה ששימשה כחלק ממכלול של חווה ותחנת דרכים בשם עברונה

הבאר, שלעיתים יש בה מעט מים דלוחים, מתוארכת לתקופה המוסלמית הקדומה (המאה השביעית לספירה), והיא שימשה את ההולכים בדרך החאג'.

במקום הייתה חווה חקלאית גדולה שהשתרעה על שטח בן כאלפיים דונם. החקלאות בחווה התבססה על מערכת הספקת מים ממעיין סמוך.