בעצם העברת התוכן במסגרת פעילות הגולשים בשם "פעילות סוף שנה!" שמתקיימת בין התאריכים 30.12.21-9.1.22, מצהיר הגולש/ת השולח אותו ומאשר/ת כי:

 • הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.
 • ידוע לגולש כי קביעת הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות ב"למטייל", והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.
 • הפרסים להם יהיו הזוכים זכאים המפורטים להלן:
 • הזוכה במקום הראשון בפעילות יזכה בשובר מתנה לרכישת כרטיס טיסה על סך 250 יורו למימוש באתר התעופה wizzair או Ryanair. תוקף מימוש השובר עד לתאריך 30.12.22 בכפוף לתנאי ותקנון חברות התעופה (wizzairRyanair). בנוסף, הזוכה במקום הראשון יזכה בביטוח נסיעות לחו"ל עד 70 דולר.
 • הזוכה במקום השני בפעילות יזכה במזוודת stardom בגודל 28 אינץ' של WILDCAT מתנת למטייל.
 • הזוכה במקום השלישי בפעילות יזכה בבקבוק שתייה מבודד וספורטיבי 621 מ"ל Hydro Flask מתוך מגוון הצבעים הקיימים בהתאם לזמינות המלאי
 • מימוש הפרסים ייעשה ע"י הזוכים במישרין מול למטייל, כפי שמצוין.
 • הודעה על הזכייה ואופן מימוש הפרס יינתן בהודעה אישית בפייסבוק
 • ההשתתפות בתחרות לתושבי ישראל מעל גיל 18
 • למטייל או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"למטייל" או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.
 • לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה כספית או אחרת.
 • ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. למטייל לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
 • ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.