בעצם העברת התוכן במסגרת פעילות הגולשים בשם "זוג כרטיסים למוזיאוני חיפה במתנה!" שמתקיימת בין התאריכים 20.7.22-27.7.22, מצהיר הגולש/ת השולח אותו ומאשר/ת כי :

 • הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.
 • ידוע לגולש כי קביעת הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות ב"למטייל", והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.
 • הפרס לו יהיו זכאים 5 הזוכים מפורטים להלן:
  כניסה זוגית לתערוכות המוזיאון משללי מוזיאוני חיפה הבאים: מוזיאון חיפה לאמנות, מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, מוזיאון העיר, המוזיאון הימי הלאומי. הכרטיס הינו זוגי ותקף לכניסה חד פעמית למוזיאון אחד בלבד (מתוך ארבע המוזיאונים המוצעים). הכרטיס תקף רק לתערוכות המוזיאון.

  תוקף הכרטיס 1.3.23. הכניסה לילדים מתחת לגיל 5 לתערוכות היא ללא תשלום.
  עד סוף שנת 2022 הכניסה למוזיאון בשישי-שבת היא ללא תשלום במסגרת 'שבת ישראלית' - לכן מומלץ לנצל את הכרטיס באמצע שבוע.

 • מימוש הפרסים ייעשה ע"י הזוכים במישרין מול מוזיאוני חיפה, החברה המעניקה את הפרס, כפי שמצוין.

 • הודעה על הזכייה ומימוש הפרס יינתן בהודעה אישית בפייסבוק.

 • למטייל או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"למטייל" או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.

 • לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה כספית או אחרת.

 • ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. למטייל לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.

 • ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.


תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.