קרן הכרמל

קרן הכרמל היא פסגה בכרמל המגיעה לגובה של 474. למרות שיש כאלו שחושבים כך, היא איננה הפסגה הגבוה ביותר בכרמל. בראש הפסגה נמצא מנזר השייך למסדר הכרמלתי ונושא את שמו של אליהו הנביא. המנזר הוקם בשנת 1883 ככל הנראה על יסודות כנסיה קדומה יותר. על פי מסורת מסדר זה, במקום זה ממש התחולל המאבק בין אליהו הנביא לנביאי הבעל (מלכים א', פרק י"ח). במאבק זה, למי ששכח את שיעורי התנ"כ, עמדו נביאי הבעל מול אליהו ועשו תחרות מי יצליח לגרום לאלוהיו להעלות אש בפרים אשר נקשרו למזבח מעץ. לאחר יום שלם של ניסיונות כושלים מצד נביאי הבעל הדגים אליהו את כוחו של אלוהים ואש שירדה מהשמים אכלה את קורבן העולה.  

"ויגש אליהו אל-כל-העם, ויאמר עד-מתי אתם פסחים על-שתי הסעפים--אם-יהוה האלהים לכו אחריו, ואם-הבעל לכו אחריו; ולא-ענו העם אתו, דבר. ויאמר אליהו, אל-העם, אני נותרתי נביא ליהוה, לבדי; ונביאי הבעל, ארבע-מאות וחמשים איש. ויתנו-לנו שנים פרים, ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישימו על-העצים, ואש, לא ישימו; ואני אעשה את-הפר האחד, ונתתי על-העצים, ואש, לא אשים. וקראתם בשם אלהיכם, ואני אקרא בשם-יהוה, והיה האלהים אשר-יענה באש, הוא האלהים; ויען כל-העם ויאמרו, טוב הדבר. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשנה, כי אתם, הרבים; וקראו בשם אלהיכם, ואש לא תשימו. ויקחו את-הפר אשר-נתן להם, ויעשו, ויקראו בשם-הבעל מהבקר ועד-הצהרים לאמר הבעל עננו, ואין קול ואין ענה; ויפסחו, על-המזבח אשר עשה. ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו, ויאמר קראו בקול-גדול כי-אלהים הוא--כי שיח וכי-שיג לו, וכי-דרך לו; אולי ישן הוא, ויקץ. ויקראו, בקול גדול, ויתגדדו כמשפטם, בחרבות וברמחים--עד-שפך-דם, עליהם. ויהי, כעבר הצהרים, ויתנבאו, עד לעלות המנחה; ואין-קול ואין-ענה, ואין קשב.

ויקח אליהו, שתים עשרה אבנים, כמספר, שבטי בני-יעקב--אשר היה דבר-יהוה אליו לאמר, ישראל יהיה שמך. ויבנה את-האבנים מזבח, בשם יהוה; ויעש תעלה, כבית סאתים זרע, סביב, למזבח. ויערך, את-העצים; וינתח, את-הפר, וישם, על-העצים. ויאמר, מלאו ארבעה כדים מים, ויצקו על-התעלה, ועל-העצים; ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלשו וישלשו. וילכו המים, סביב למזבח; וגם את-התעלה, מלא-מים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל, היום יודע כי-אתה אלהים בישראל ואני עבדך; ובדבריך (ובדברך) עשיתי, את כל-הדברים האלה. ענני יהוה, ענני, וידעו העם הזה, כי-אתה יהוה האלהים; ואתה הסבת את-לבם, אחרנית. ותפל אש-יהוה, ותאכל את-העלה ואת-העצים, ואת-האבנים, ואת-העפר; ואת-המים אשר-בתעלה, לחכה." (מלכים א'  י"ח).

השם מוחרקה (מקום השריפה), ניתן למקום לאור סיפור זה. כפי שניתן לקרוא, לאחר שהאש ירדה לקח אליהו, על פי המסורת, את נביאי הבעל לעבר תל קשיש אשר במורד הכרמל ושם, בסמוך לנחל הקישון שחט אותם. הכרמליתים, מאמינים גם כי המשפט בתנ"כ :"עב קטנה ככף איש עולה מים" (מלכים א י"ח 44) הינה סמל למרים הבתולה הקדושה, ומכאן למקום ישנה קדושה כפולה.  המסורת בדבר קדושת קרן הכרמל, משותפת לכל שלוש הדתות. מומלץ בחום להיכנס למנזר וליהנות מהנוף המדהים שנשקף מראשו. מדרום לצפון רואים את רמות מנשה והרי אם אלפחם, צפון הרי השומרון, הגלבוע, עמק יזרעאל, הגלעד הגליל והר החרמון. בחצר המנזר נמצא פסל של אליהו הנביא והוא הוצב כאן לאחר שקודמו הושחת והועבר לעיר נצרת.

שעות פתיחת המנזר: בכל ימות השבוע פרט ליום ראשון 08:00-12:30 , 14:30-16:30 טלפון 052-8779686