כל המידע על באר אבא

באר אבא נחפרה ודופנה על ידי הטמפלרים בתחילת המאה העשרים עוד לפני קום המדינה. בתקופה זו היא שכנה על הדרך שקישרה את תושביה הגרמנים של אלוני אבא עם העיירה רמת ישי הסמוכה.

עומק הבאר כ-15 מטרים ובדופן שלה מחובר סולם ברזל, שמאפשר לרדת בו אל תוכה. הבאר מכוסה רשת ברזל המונעת נפילה ומעידה.

שימו לב: בימי קיץ גובה המים נמוך והמרחק מפי הבאר גבוה.