כל המידע על אנדרטת התאנה והארז

ערב סוכות התשל"ד, 1973, בעיצומה של מלחמת יום כיפור, נערך גדוד הסיור 173 למנוחת לילה מזרחית לרכס חזקה. בעודם מתכוננים, החלה הפגזת מרגמות עזה, ככל הנראה בהנחיית קצין תצפית סורי, על מקום הערכות הגדוד. אחד מנגמ"שי הסיור (זלדה) קיבל פגיעה ישירה ממרגמה. פגיעה זו הביאה למותם המיידי של 8 מלוחמי הנגמ"ש ופצעה קשה את נהג הנגמ"ש.

הנגמ"ש הדומם, במקום בו הוא נפגע, הפך כיום לאנדרטת זכרון ללוחמים שנהרגו. האנדרטת נמצאת ליד עץ תאנה, עץ בצילו תכננו אנשי המילואים לנוח לעת ערב. ליד תאנה זו מצאו את מותם. וכדי לסמל את המשך החיים, ניטע בתוך שרידי הנגמ"ש עץ ארז לבנון שלמרות שזהו לא אזור הצמיחה הטבעי שלו, הוא צמח וגדל מתוך הנגמ"ש ויוצר את "אנדטרת התאנה והארז" - יד ל-8 שנפלו.

בסוכות 2012, פגשנו במקום את ציפורה, אישתו של ישעיהו (שעיה) כהן אשר נהרג במקום, והיא ספרה לנו אודות שעיה ואודות מלחמת יום הכיפורים. את הסיפור חתם צבי לישר אשר תכנון את האנדרטה.

הנופלים:

  • אורי זילברשטין
  • בינימין שצ'ופקביץ
  • גיל לביא
  • חגי רוזנסל
  • יצחק וימר
  • ישעיהו כהן
  • יחיאל עבדו
  • צבי סדן